Nytt lösenord

CAPTCHA

Infracontrol Online

Infracontrol Online

Infracontrol Online är en unik webbtjänst för driftövervakning och ärendehantering. Den kombinerar en fabrikatsoberoende övervakning av tekniska system med ett kraftfullt och enkelt stöd för hantering av felanmälningar och synpunkter. Därmed samlas all information om samhällets infrastruktur i en punkt och gör det möjligt att skapa överblick och kontroll på ett helt nytt sätt. Resultatet blir enklare och effektivare drift- och underhållsarbete, energibesparingar och bättre service och information till medborgarna.

Vill du veta mer om Infracontrol Online?
Ladda ned vårt produktblad om Infracontrol Online.

Besök InfraCafé - forumet för Infracontrol Onlines användare:
InfraCafé

Telefon: 031-333 27 00
www.infracontrol.com