Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

När du fyller i ett formulär i Personuppgiftsansvarigs app eller webbplats, skickar e-post eller SMS till Personuppgiftsansvarig registreras dina personuppgifter i syfte att Personuppgiftsansvarig ska kunna behandla ditt ärende på bästa möjliga sätt. För att det ska kunna ske underlättar det om du anger dina kontaktuppgifter och, i förkommande fall, även anger en position för ärendet samt bifogar en bild eller annan fil som beskriver ärendet. Då kan Personuppgiftsansvarig vid behov kontakta och återkoppla till dig respektive få tillgång till relevant information om ärendet.

Samtycke

Enligt den svenska personuppgiftslagen (1998:204) får Personuppgiftsansvarig inte registrera dina personuppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” eller ”Registrera” i formuläret i appen, på webbplatsen, i e-postprogrammet/e-posttjänsten eller i din mobiltelefon godkänner du att Personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter samt använder eventuella bifogade bilder och andra filer för behandlingen av ärendet. Om du inte vill att Personuppgiftsansvarig ska behandla dina personuppgifter kan du avstå från att klicka på ”Skicka” eller ”Registrera” men notera att inget ärende då kommer att registreras. Du kan också avstå från att ange dina personuppgifter men viss information är obligatorisk för att ärendet ska kunna registreras.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den myndighet (till exempel en kommunal förvaltning), företag eller annan organisation som framgår av titelraden högst upp i appen eller på webbsidan. Det är Personuppgiftsansvarig som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig finns på dess webbplats.

Personuppgiftsbiträde

Infracontrol AB är personuppgiftsbiträde åt Personuppgiftsansvarig. Det innebär att Infracontrol AB behandlar personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsansvarig. Uppdraget omfattar att ge Personuppgiftsansvarig tillgång till webbtjänsten Infracontrol Online för hantering av ärenden som bland annat innehåller personuppgifter. Dessutom tillhandhåller Infracontrol AB support-/konsulttjänster som kan inkludera behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

Följande personuppgifter kan komma att behandlas: Förnamn, efternamn, gatunamn, gatunummer, postnummer, postort, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, företag/organisation, befattning och andra kontakt-/adressuppgifter och personnummer. Det framgår av de fält som du fyller i vilka personuppgifter som kommer att behandlas för just ditt ärende. Notera att alla personuppgifter och annan information överförs krypterat från formuläret i appen och på webbplatsen till webbtjänsten Infracontrol Online, där informationen lagras.

Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgifterna som överförs kan komma att bli föremål för följande behandlingar: Insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning, samkörning, blockering, utplåning och förstöring.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § i den svenska personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Personuppgiftsansvarig, få besked om vilka personuppgifter om dig som Personuppgiftsansvarig behandlar och hur Personuppgiftsansvarig behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § i den svenska personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som Personuppgiftsansvarig behandlar om dig.

Kakor

För att göra det lättare för dig att använda formuläret i appen och på webbplatsen skickas ibland små datafiler till din mobiltelefon eller dator från formuläret. Dessa kallas för kakor (cookies) och de flesta webbplatser använder dem. Kakorna används för att komma ihåg dina kontaktuppgifter för att du ska slippa ange dem varje gång du fyller i formuläret, vilken karta som du vill visa och vilket formulär som ska visas samt för att mäta hur Infracontrol Online används i syfte att förbättra webbtjänsten.

Genom att använda formuläret i appen och på webbplatsen samtycker du till att kakor används i din mobiltelefon eller dator. Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Här är de kakor som används i formuläret i appen:

Namn: MapType, domän: online.infracontrol.com
Kakan sparar vald karttyp. Om du ändrar karttyp, sparas detta val för att önskad karta ska visas direkt nästa gång du kommer till sidan. Kakan sparas i ett år.

Namn: TouchCreatePublicUserData, domän: online.infracontrol.com
Kakan sparar dina eventuella kontaktuppgifter samt vilket formulär (systemnamn) du senast använde. De kontaktuppgifter som du anger används för att du ska kunna kontaktas och/eller få återkoppling angående ärendet och genom att de även sparas i kakan slipper du fylla i dem nästa gång du ska fylla i formuläret. Kakan sparar även vilket formulär (normalt en kommuns formulär) som du senast använt för att det ska visas direkt när du startar appen nästa gång. Kakan sparas i ett år.

Namn: TouchInternalAsDefault, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att skilja på publika (allmänheten) och inloggade användare. Den avgör om du ska komma till det (publika) formuläret eller till inloggningssidan när appen startas. Kakan innebär normalt alltid att du kommer till formuläret. Kakan sparas i ett år.

Namn: _utma, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används för att veta hur många gånger du varit på sidan, när du var på sidan första gången och när du senast var på sidan. Kakan sparas i 2 år.

Namn: _utmb, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används, tillsammans med _utmc, för att veta hur länge du stannar på sidan. Kakan sparas i 30 minuter.

Namn: _utmc, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används, tillsammans med _utmb, för att veta hur länge du stannar på sidan. Kakan tas bort när du stänger appen/webbläsaren.

Namn: _utmz, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används för att veta hur du kommit till sidan. Kakan sparas i 6 månader.

Här är de kakor som används i formuläret på webbplatsen:

Namn: MapType, domän: online.infracontrol.com
Kakan sparar vald karttyp. Om du ändrar karttyp, sparas detta val för att önskad karta ska visas direkt nästa gång du kommer till sidan. Kakan sparas i ett år.

Namn: _utma, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används för att veta hur många gånger du varit på sidan, när du var på sidan första gången samt när du senast var på sidan. Kakan sparas i 2 år.

Namn: _utmb, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används, tillsammans med _utmc, för att veta hur länge du stannar på sidan. Kakan sparas i 30 minuter.

Namn: _utmc, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används, tillsammans med _utmb, för att veta hur länge du stannar på sidan. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: _utmz, domän: online.infracontrol.com
Kakan används för att mäta hur Infracontrol Online används. Denna kaka används för att veta hur du kommit till sidan. Kakan sparas i 6 månader.